กลุ่มไลน์ห้องเรียนเพื่อรับข้อมูลข่าวสารโรงเรียน
(สำหรับผู้ปกครองและครูที่ปรึกษา)
  ระบบตัดคะแนนความประพฤติ  

 

วันจันทร์ที่ 20 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561  

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
เข้าโรงเรียน
ออกโรงเรียน
ขาด
ลา
หัวหน้าระดับ
รายละเอียด
มัธยมศึกษาปีที่ 1
436
348
205
1
4
มัธยมศึกษาปีที่ 2
479
376
242
2
2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
452
417
214
18
4
มัธยมศึกษาปีที่ 4
195
194
115
3
0
มัธยมศึกษาปีที่ 5
223
214
122
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 6
222
203
81
1
3
รวม
2007
1752
979
25
13

 

** โปรแกรมจะแสดงผลได้ดี ควรเปิดด้วย Browser Chrome **