ยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ระบบการลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์

                 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้พัฒนาระบบการลงทะเบียนชุมนุม เพื่อช่วยอำนวย
     ความสะดวกให้กับนักเรียน และคุณครูผู้สอนกิจกรรมในการประเมินผลกิจกรรมชุมนุม


        นักเรียนสามารถลงทะเบียนชุมนุมได้ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ค. 61 - 29 พ.ค. 61

 
สถิติ
  • กิจกรรมทั้งหมด  75 กิจกรรม
  • นักเรียนทั้งหมด   2010  คน
  • นร.เลือกกิจกรรมแล้ว  2009  คน
  • นร.ยังไม่เลือกกิจกรรม  1  คน
  • ครูที่ปรึกษากิจกรรม  95  คน