:: สำหรับนักเรียน ::
เลขประจำตัวนักเรียน 
 
เลขประชาชน 13 หลัก 
 
:: สำหรับครูผู้สอนกิจกรรม ::
   :: สำหรับครูที่ปรึกษา ::
   ตรวจสอบการลงทะเบียน (สำหรับครูที่ปรึกษา)

 

ขั้นตอนการลงทะเบียนกิจกรรม
 1. เริ่มลงทะเบียนระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2561
 2. นักเรียน 1 คน เลือกกิจกรรมให้ ครบ 15 สัปดาห์ โดยกิจกรรมจะต้องไม่ซ้ำกัน
 3. การเข้าใช้งาน ให้ป้อนเลขประจำตัวนักเรียน และ เลขบัตรประชาชน 13 หลัก แล้วกดปุ่ม เข้าสู่ระบบ
 4. ค้นหารหัสกิจกรรม เพื่อแสดงรายละเอียดกิจกรรม แล้วกดปุ่มค้นหา
 5. เลือกกลุ่มกิจกรรมที่สนใจ แล้วกดปุ่มลงทะเบียน
 6. ตรวจสอบรายละเอียดกิจกรรม แล้วกดปุ่มยืนยัน
 7. ทำตามขั้นตอนที่ 4-6 จนกิจกรรมเลือกครบ 15 สัปดาห์
 8. กดปุ่มพิมพ์ผลการลงทะเบียน เพื่อนำส่งครูที่ปรึกษา
 9. กดปุ่มออกจากระบบ


ประชาสัมพันธ์

 1. กรณีนักเรียนต้องการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมจะ ไม่สามารถแก้ไขการลงทะเบียนได้

 2. ถ้าหากนักเรียนที่ไม่เข้ามาเลือกกิจกรรมในวัน-เวลาตามกำหนด ทางโรงเรียนจะเลือกกิจกรรมให้กับนักเรียน เข้ากิจกรรมที่ยังไม่เต็ม

ปฏิทินตารางเรียน

สัปดาห์ที่
วันที่เรียน
1
   วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561
2
   วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561
3
   วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561
4
   วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561
5
   วันพุธที่ 4 กรกฏาคม 2561
6
   วันพุธที่ 11 กรกฏาคม 2561
สอบกลางภาค
   วันพุธที่ 18 กรกฏาคม 2561
7
   วันพุธที่ 25 กรกฏาคม 2561
8
   วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561
9
   วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561
10
   วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561
11
   วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561
12
   วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561
13
   วันพุธที่ 5 กันยายน 2561
14
   วันพุธที่ 12 กันยายน 2561
15
   วันพุธที่ 19 กันยายน 2561
สอบปลายภาค
   วันพุธที่ 26 กันยายน 2561